beskriva ett bankcertifikat och förfallodag

Anläggningsvärdet i balansräkningen minskas varje år med detta belopp som tas upp i resultaträkningen som en kostnad med benämning avskrivning.
Prisdifferentiering Samma produkt har olika pris för olika kategorier av köpare beroende på efterfrågan, konkurrens.Fast kostnad Kostnad som inte ändras när volymen tillfälligt minskar eller ökar, unga män äldre kvinnor komplexa t ex hyror, räntor och avskrivningar.Utgående balans Värdena i balansräkningen i slutet på en redovisningsperiod.Det viktiga för medlemmarna är t ex idrott, humanitär hjälp, religion etc.Kapitalism En ekonomi där huvuddelen av resurser och företag är privatägda och där det råder konkurrens på en öppen marknad så att priser avgörs av tillgång och efterfrågan.Fastighet (mervärdesskattelagen som fastighet enligt mervärdesskattelagen räknas: jord (mark) byggnad, ledning, stängsel.m.När bindningen når datum mognad, återbetalar emittenten princip eller ursprungliga lånebeloppet.Om en hyresgäst inte betalat hyran i tid kan.ex.Affärsmannaskap, förmåga att tillgodose kunders behov på ett tillräckligt resursbesparande sätt så att vinst skapas.På marknaden förekommer ett stort antal fonder av olika slag, men en viss indelning i olika huvudtyper kan göras.Om du ska ha mellannamn anmäler du detta.Hävdad Beskrivning av börstendensen då något fler aktier stiger än sjunker i värde.Kostnad är en utgift som är periodiserad (fastställd i vilken period förbrukningen ägde rum).Konvertera Lägga om lån.Konvertering Förvandling av konvertibelt skuldebrev eller vinstandelsbevis till aktier.Värdeminskning Uppstår när tillgångar förbrukas på grund av slitage eller ålder, jfr avskrivning.Enligt lagen om företagsrekonstruktion i huvudsak om att sätta ned och betala fordringarna på visst närmare angivet sätt.
Kommunala obligationer : Kommunala obligationer - även kallad "Munis" - utfärdas av stater, städer, kommuner och olika distrikt att samla in pengar för att finansiera verksamheten eller att betala för projekt.
Som bekant kan finansiella tillgångar representeras av innehav av en stor mängd olika finansiella instrument, vilka kan köpas och säljas på den finansiella marknaden.


[L_RANDNUM-10-999]