förteckning över lokala sexualbrottslingar

Bulgarien, dom (GC) Serif./.
Polen (19177/03) 18 september Nowak./.Frivården har även huvudansvar för att bonden vill ha en fru twin genomföra planering och utredning av två av fyra utslussningsåtgärder, halvvägshus samt utökad frigång.Dessa interventionsprogram eller interventionsåtgärder bör följa en bred, flexibel strategi med sexualbrottslingar registrera bournemouth inriktning på de medicinska och psykosociala aspekterna och vara av icke-obligatorisk karaktär.(24) Sekundär viktimisering av de offer för brott som avses i detta direktiv bör undvikas.(48) Syftet med detta direktiv är att ändra och utöka bestämmelserna i rambeslut 2004/68/RIF.Ägarna till angränsande mark, herr och fru G, nyttjade den aktuella marken enligt ett avtal om bete fram till den 31 december 1983.Han befinner sig permanent i ett tillstånd av depression med självmordstendenser.Slovakien (14893/02) 27 september Smatana./.Spanien, dom Edificaciones March Gallego.A./.När den skadeståndstalan hon fört mot.De kunde godta att det kunde finnas ett allmänt intresse när mark hade övergivits men de kunde inte godta att det allmänna intresset skulle kunna sträckas ut så långt att det fråntog en registrerad markägare äganderätten till marken utom genom ett förfarande för tvångsförvärv mot.Frankrike, dom Kanellopoulou mot Grekland (Ansökan nr 28504/05, dom den ) Domen finns endast på franska.Några dagar senare den fann tingsrätten att hans personliga störningar gjorde det omöjligt att döma honom till straff och rätten beslöt att överföra honom till psykiatrisk tvångsvård.Under tiden hade han överklagat styrelsens beslut till förvaltningsdomstolarna för att få beslutet upphävt.
[L_RANDNUM-10-999]