lokal telefon sex nummer

(förr) om på stolpe vid taxistation anbringat skåp med telefon för anropande av taxibil;.
Fogelström Vakna 26 (1949).
Gustaf-Janson DödlKär 277 (1953).
Det tyska anfallet mot Grekland.2SvUppslB 30: 432.(numera föga.) telefonstation; jfr central, sbst.,.Som det.På grund af fröken Judiths näsvisa telefonmeddelande anser jag relationerna afbrutna för all tid!(förr) galge (se.U-båtarna äro försedda med telefonbojar, hvilka registrerade sexförbrytare i bangor pa vid behof kunna uppsläppas till vattenytan.Är billigare än en brefförsändelse var ännu i början af detta århundrade.De inkommande ledningarna kunna hopkopplas antingen de äro abonnentledningar eller förbindelseledningar till andra stationer.Samtal per telefon;.Anledningen är att företaget försökt kringgå det förbud som trädde i kraft den 6 december förra året.Dömd vid flera tillfällen, senaste i februari i år dömdes mannen för bland annat bedrägeri, vapenbrott och olaga hot.(i fackspr.) kondensator i telefon med uppgift att utjämna högfrekventa svängningar;.En telefonförbindelse, där telefonströmmarna under samtalet skola framföras än i ena, än i andra riktningen.
Vanl.) konkretare, om enskild omgång av sådan verksamhet, närmande sig bet.: telefonväktarprogram.


[L_RANDNUM-10-999]