sann datum

Den aktuella tiden i San Francisco är 04:35:20, datumet är fredag 22 september 2017.
Geografiska koordinater - latitud och longitud för sexuell hälsa klinik norwich en punkt på jordytan.
Varje ärende till Fastighetsinskrivningen hör till en inskrivningsdag (ankomstdagen).Aktbeteckning - Handlingarna i ett ärende får en beteckning (en kombination av x bokstäver och y siffror) för att kunna sökas i arkivet.Ortometrisk höjd - Se höjd, ortometrisk.NKG - Nordiska Kommissionen för Geodesi, se NKG:s webbplats (nytt fönster).Standardparallell - I kartprojektion, en parallellcirkel som avbildas skalenligt.För att dokumentet ska tas in träffa lokala sex missbrukare i rapportserien ska den även ha intresse utanför Lantmäteriet.Lagfart - Den som köper en fastighet ska göra en ansökan om lagfart för att registrera att man är ägare.Ekvipotentialyta - Teoretisk yta, där potentialen överallt är konstant.Sekund - Se bågsekund.Denna ger en noggrannhet på 10-30 millimeter.Radiokommunikation eller GSM-/gprs-förbindelse från referensen (bas) till den rörliga enheten (rover) behövs.Lantmäteriförrättning - En lantmäteriförrättning innefattar alla de arbeten som utförs när fastigheter eller rättigheter till fastigheter bildas, ändras eller ska samverka om gemensamma behov söker kvinna för mig är att ge ett barn med mera.Semikinematisk mätning - (GPS) Variant på kinematisk mätning för detaljmätning, där man stannar upp någon minut eller del av minut på varje punkt.Kodmätning är enkel och går snabbt att utföra.Arrende - Upplåtelse av mark eller fiskerätt mot betalning för viss tid.Beräkningsregion - Område i samband med rikstrianguleringen 1967-82 inom vilket koordinater för triangelpunkter beräknats med samma utgångspunkt(er).Inskrivningsärende - Ärende om registrering av fastighetsanknuten information.Och övriga förhållanden som anmärkts i Fastighetsregistrets allmänna del.EGG - European Gravimetric Geoid.Stereografisk projektion - En perspektivisk kartprojektion.
Dieses ganze Grauzonen Gelaber nervt einfach nur.
Krökningsradie - För plan kurva: radie i den cirkel som slutligen erhålles då tre punkter på kurvan genom vilka cirkeln passerar sammanfaller.


[L_RANDNUM-10-999]