sexualbrottslingar columbus ga karta

Indien visar att de hade tillgång till data för att visualisera världen bortom sin egen sfär.
Jainistisk Kosmisk karta 1500-talet Merdelen av de inhemska Indiska kartor som levt kvar till idag har ett helt annat fokus: nämligen på kalendrar och astronomi, för konstellationerna och andra kosmiska landskap snarare än den materiella världen.
Det fanns geografiska kartor även i Indien, men bruket av övergripande storskaliga verk med ambition att korrekt återge geografiska data i visuell form, såsom världskartor, hade aldrig den spridning som de fick i västerlandet eller islams värld.
Med ökande kunskap förskjuts dock centrum något, och en ökande insikt blir tydlig: att yttervärlden är mycket adult dating tjänster hanalei hawaii större och mer varierad än vad de tidiga grekerna kunde ha föreställt sig.Se Wikipedia: Tabula Rogeriana.Indo-islamisk karta av Ifahani, 1646 Fjärran Östern Det anses numera, och på goda grunder, oftast inte fruktbart att tala om Fjärran Östern som en indelning av världen.Kinesisk karta 1602 kopierad av Matteo Ricci Sistnämnda understöddes av en allt mer ambitiös strategisk och vetenskaplig grundval, som efter att ha inkorporerat sexualförbrytare sökning tucson vad som var nyttigt från andra högkulturer, sammanfogade dessa till den allt mer precisa och exakta kartografi som utgör basen för dagens.Zamoyski-kodexen (1467 ptolemeisk karta m uppdaterad arabisk halvö Flera faktorer möjliggjorde för detta kulturella avstamp.Och det gjorde de också, eftersom kartor inte präglade deras syn på världen som de gör för oss.Muslimerna erövrade stora delar av det Östromerska riket och kunde tämligen direkt inkorporera dessas geografiska och kartografiska kunskaper för sitt växande imperium.Studiet av kartor är dock i sig ett rikt och fascinerande forskningsfält. .En av dessa vetenskaper var kartografin, och parallellt fanns också ett stort intresse för angränsande vetenskaper som navigationskonst och astronomi.Något som framgår redan av en kort exposé av några viktiga hållpunkter i kartritandets historia.Da Ming Hu Yu Ti kinesisk Indienkarta ca 1390 Det var inte så att Kineserna var omedvetna om en vidare värld därute enstaka kartor över.ex.Romersk Karta av Pompeianus Mela ca 60 EFkr.Och för den som till äventyrs är intresserad av den verkliga historien utgör den tidiga kartografins historia, före den moderna teknologins och navigationens ankomst, en svåremotståndlig lockelse.Sålunda mitten av sussex lokala plan samråd finner man några spridda exemplar för militära kampanjer, för folk -landräkningar och andra sådana småskaliga bruk; men av större verk jämförbara med den muslimska och västerländska ansatsen finns mycket lite inhemskt kvar.Införlivade allt mer detaljer och exakta angivelser från sina vittfamnande expeditioner i ottomanernas tjänst, från indiska oceanen till södra Afrika och dessutom en beredvillighet att ta till sig de nya upptäckter som västerländska sjöfarare som Columbus lagt i dagen.Dessa var nyttiga artefakter men så pass sällsynta att de flesta som skulle behövt dem för krig, resor eller förvaltning måste klara sig utan dem.De betraktade sin värld utifrån mer strikt mänskliga perspektiv upplevelsen av avstånd och rum mättes utifrån hur snabbt det gick att ta sig fram med tidens färdmedel, inte i neutrala termer.


[L_RANDNUM-10-999]