university of essex finansiella rapporter

Sveriges officiella kontakter med Wuhan och Hubeiprovinsen har tidigare främst utgjorts av vänortssamarbeten samt enstaka insatser på miljöteknikområdet.
Dessutom fanns ett regionalt representationskontor för Bordeaux/Aquitane.Tex vissa av mina möten i Wuhan in i sista stund, p g a att regionala högnivådeltagare uteblev.Med närmare 10 miljoner invånare har Wuhan en stark ekonomi, t ex i jämförelse med grannprovinsen Hunans huvudstad Changsha (trots att Changsha haft ett snabbare ekonomiskt uppsving på senare år, på 12-13, mot Wuhans 11 ).Klustren Sveriges komparativa fördelar, att Sverige och Wuhan bör kunna hitta samarbetsmöjligheter framkommer vid en snabb genomgång av Exportrådets (nu Business Sweden) översiktsanalys 2011 av ett antal kinesiska storstäder.Gk Lavroff underströk att centrala Kina har sin gyllene tid framför sig, under de närmaste tio åren, och att Wuhan skulle leda den utvecklingen.Den 8 - 11 april besökte jag Wuhan i Hubeiprovinsen för att knyta kontakter med företrädare för stadens och provinsens regeringar och få en tydligare bild av förutsättningarna för närmare samarbete.Finansieringen har i vissa projekt delvis kommit från annat håll (bl a Kulturrådet, Vinnova och regeringskansliet) och i några projekt har även icke-kommunala aktörer engagerats, som t ex Stiftelsen Teknikdalen samt Enterprise Europe Network i näringslivssamarbetet.För närvarande samarbetade de bl a med Frankrike och Storbritannien kring läkarutbildning.I samband med Dalakontorets invigning träffade jag företrädare för flera svenska företag, däribland Ericsson som har tre kontor i Wuhan, och Extuna, som under ceremonin tecknade ett samarbetsavtal med ett lokalt företag kring värmepellets.Our brands and people are the foundation of our success.Enligt svenska handelskammarens register finns tio svenska företag i provinsen, varav åtta i Wuhan, inkl ABB, AstraZeneca och Ericsson.Wuhan är huvudstad för Hubeiprovinsen i centrala Kina.De berättade om bakgrunden till sin närvaro i Wuhan och hur de såg på utvecklingen framåt.Siktet var dock inställt på att växa första dagen sex till varför du bör klara till närmare tjugotalet personer nästa år, vilket innebar att de nu letade nya, större lokaler.Borlänge och Wuhan påbörjade samarbetet redan år 2000, men först 2007 undertecknades en mer övergripande avsiktsförklaring mellan de båda kommunerna, som därmed blev vänorter.
Ambassaden har tidigare uppmärksammat att vänortssamarbetenas lokala prägel har potential att utgöra en resurs och ytterligare gränssnitt för att öka genomslagskraften i det allmänna främjandet (se Amnr PEK om vänortssamarbete med Kina).


[L_RANDNUM-10-999]